DOMS

Skrót od delayed onset muscle soreness czyli zespół opóźnionego bólu mięśniowego. Zjawisko uznawane potocznie za „zakwasy”. Tymczasem kwas mlekowy usuwany jest z mięśni do dwóch godzin po wysiłku. Obecnie uznaje się, że  za ból występujący po wysiłku ( 24-72 godziny po wysiłku ) odpowiedzialne są mikrourazy powstałe w mięśniach.  Nasilenie zespołu DOMS nie musi odzwierciedlać wielkości uszkodzeń. W dużej mierze zależy bowiem od osobniczego progu wrażliwości nocyceptorów, oraz od wpływu innych procesów zapalnych toczących się w organizmie.  Po raz pierwszy zespół ten opisał w 1902 r. Theodore Houghaw.