Zespół cieśni nadgarstka

Zespół cieśni nadgarstka to zbiór objawów związany z zaburzeniem funkcji nerwu pośrodkowego. W następstwie przewlekłego ucisku na ten nerw, który przebiega w kanale nadgarstka. Początkowo mamy do czynienia  ze sporadycznym drętwieniem i bólem palców potem dolegliwości się nasilają. Choroba ta należy do neuropatii uciskowych, co oznacza, że za niekorzystne zmiany w nerwie odpowiada ucisk mechaniczny.