Mięsień nadgrzebieniowy

W chodzi w skład mięśni obręczy kończyny górnej, które nazywane są potocznie mięśniami barku. Rozpoczynają się one na obojczyku i łopatce, a następnie przyczepiają się do kości ramiennej. Przeciążania oraz urazy tych struktur, często prowadzą do powstania zespołu  zamrożonego barku , czyli ograniczenia ruchomości, a także bólu w tej okolicy. Zalicza się tu takie mięśnie jak:

  • nadgrzebieniowy
  • podgrzebieniowy
  • obły większy
  • obły mniejszy
  • naramienny
  • podłopatkowy